لیست پروانه های صادر شده موجود در سازمان


گروه بندی
لیست پروانه های صادر شده موجود در سازمان
نام خانوادگی[Filter]
نام[Filter]
رشته[Filter]
شماره عضویت[Filter]
تاریخ ورود پروانه به سازمان[Filter]
توضیحات[Filter]
[Condition]
[Condition]
v
[Condition]
[Condition]
[Condition]
علیمحمدیپروینمعماری0-33-10-002781402/12/05صلاحیت جدید
عباسینگینبرق0-33-50-005221402/12/05صدور اولین پروانه
امینیارشعمران0-33-31-010131402/12/05صدور اولین پروانه
کریمیعمادمکانیک0-33-41-003081402/12/05ارتقاء پایه از دو به یک
مشرفی عراقیفرزادعمران0-33-30-004301402/12/05تمدید پروانه
قاسمی نورعینیاحسانعمران0-33-31-007791402/12/05ارتقاء پایه از سه به دو
مرادیامیررضانقشه برداری0-33-60-000211402/12/05تمدید پروانه
فخیمیعلیمکانیک0-33-41-002621402/12/05ارتقاء پایه از دو به یک
مدنی حمزهعمران0-33-30-013541402/12/05ارتقاء پایه از دو به یک
قمیفرانکمعماری0-33-10-002691402/12/05ارتقاء پایه از سه به دو
سهرابیابراهیمعمران0-33-30-001971402/12/05تمدید پروانه
علی محمدیایمانعمران0-33-31-004741402/12/05ارتقاء پایه از سه به دو
طباطبائیعطیهمعماری0-33-11-001601402/12/05ارتقاء پایه از سه به دو
نادری منشعلیمکانیک0-33-41-001011402/12/05صلاحیت جدید
محمدیعلیعمران0-33-31-005761402/12/05ارتقاء پایه از دو به یک
آتش زبانآیدینعمران0-33-30-018211402/12/05تمدید پروانه
حاتمیتورجمکانیک0-33-41-002801402/12/05ارتقاء پایه از دو به یک
دولت آبادیامینعمران0-33-30-018841402/12/05ارتقاء پایه از سه به دو
پاشائیمرتضیمکانیک0-33-41-001941402/12/05صلاحیت جدید
عظیمی هومنمکانیک0-33-40-134421402/12/05صلاحیت جدید
      
بعدی >Next659658657656655654141312111098765432[1]Prev< قبلیPage 1 of 659 (13168 items)
[Condition]ساختن فیلتر  


ارسال به ...

توضيحات

لیست پروانه های صادر شده موجود در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی

ويرايش : 1399 نسخه 1399.06.24
پرتال سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی
مجری: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی
تحلیل، طراحی و پیاده سازی: واحد فنآوری اطلاعات
برنامه نویسان: واحد فنآوری اطلاعات سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی
 
تست