سازمان نظام مهندسي ساختمان استان مرکزي

ثبت درخواست جهت استعلام مدارک تحصیلی و ریز نمرات مهندسین سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی طبق بخشنامه قبل از فرآیند عضویت استعلام تحصیلی انجام و پس از وصول تاییدیه تحصیلی می توانید فرآیند عضویت را تکمیل نمایید.

ويرايش : 1399 نسخه 1399.06.24
پرتال سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی
مجری: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی
تحلیل، طراحی و پیاده سازی: واحد فنآوری اطلاعات
برنامه نویسان: واحد فنآوری اطلاعات سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی
 
تست