سازمان نظام مهندسي ساختمان استان مرکزي

معرفی سازمان نظام مهندسی ساختمان

          سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مركزی از نیمه دوم سال 1370 فعالیت خود را در اراك آغاز نموده ، شهری كه پیشینه دور آن را شهری با شبكه منظم هندسی و ساختمانهایی با معماری و سازه بسیار زیبا و مقاوم و گذشته نزدیك آن را ساختمانهایی با فاصله بسیار دور از اصول و قواعد معماری و سازه ای شكل می داد و سازمان نظام مهندسی در این شرایط مسئولیت طراحی و نظارت بر ساختمان سازی را به عهده گرفت . مطالعه و بررسی نقشه های معماری و سازه ای و نیز چگونگی اجرای ساختمان طی 10 سال گذشته، نموداری صعودی و رو به بهبود را نشان می دهد و این موفقیت حاصل بیش از یك دهه تلاش سازمان نظام مهندسی و هماهنگی و همكاری استانداری ، شهرداری و سازمان مسكن و شهر سازی می باشد .

          سازمان نظام مهندسی ساختمان با هماهنگی معاونت عمرانی استانداری و سازمان مسكن و شهر سازی و شهر داری ها تلاش همواره متعالی و موفقی در گسترش فعالیت سازمان داشته است . نگرشی بر روند این حركت مترقی نوید توسعه حیطه نفوذ مقررات ملی ساختمان و اجرایی اصول بنیادین سازمان نظام مهندسی ساختمان در تمامی مجتمع های زیستی استان مركزی را نمایان می سازد .

          میثاق هیات مدیره و اعضاء سازمان در اجرای قوانین متعالی نظام مهندسی و تلاش در ارتقاء جایگاه مهندس و مهندسی كه تأثیر بسیار زیادی در رشد كیفیت طراحی و اجرای ساختمان دارد .

1.        تشكیل دفاتر قانونی مهندسی .

2.        شركت فعال سازمان در كمیوسون ها و كمیته های فنی استان

3.        تلاش در راستای هماهنگی با استانداری ، سازمان مسكن و شهر سازی و شهرداریهای استان با هدف توسعه حیطه فعالیت سازمان و ارتقاء سطح كیفی ساختمان سازی با اجرای مقررات ملی ساختمان .

4.        برگزاری كلاس دوره جوش در كارخانه آذر اب اراك جهت مهندسین رشته عمران.

5.        استقرار مشاوره حقوقی در محل سازمان جهت رسیدگی به دعاوی و مشكلات حقوقی سازمان و اعضاء سازمان .

6.        برگزاری كلاس آموزشی جهت مهندسین گروه برق به منظور نحوه طراحی سیستمهای كامل ایمنی و اعلام حریق سیستمهای رفاهی در ساختمانهای بلند مرتبه .

7.        بازنگری در تدوین حدود صلاحیت اعضاء رشته برق در طراحی ساختمانهای بلند مرتبه و اداری و مجهز به سیستمهای مختلف ایمنی ، رفاهی و ....

8.        تشكیل دو دوره كلاس آموزش نرم افزارهای ETABS,SAFE و یك دوره آموزش نرم افزار STADD Pro

9.        برنامه ریزی جهت تشكیل كلاسهای آموزشی برای مهندسی شش رشته اصلی عضو سازمان .

10.     ایجاد سایت پرتال سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مركزی به منظور مكانیزه نمودن توزیع نقشه ها در جهت برقراری اعتدال بر توزیع نقشه ها و کارهای ارجاعی بر اساس ظرفیت و اعلام سهمیه، به دفاتر مهندسی و ناظرین، با مد نظر داشتن کلیه نمایندگی های این سازمان در سطح استان مرکزی.

11.     تنظیم برنامه سه ساله سازمان نظام مهندسی و تشخیص سیاستهای سازمان نظام مهندسی در راستای قانون نظام مهندستی ساختمان .

12.     تهیه فلوچارت سازمانی به صورت پیشنهادی.

13.     استخراج شرح وظایف پرسنل اداری جهت برنامه ریزی پرسنلی .

14.     انتخاب نمایندگان از اعضای هیئت مدیره جهت رسیدگی به امور دفاتر فنی مهندسی ـ دفاتر نمایندگی شهرستانها ـ كمیسیونها و كمیته های تخصصی و ...

15.     شروع فعالیتهای كمیته آموزشی در سطوح شوراها قبول شدگان ماده 27 و ...

16.     عقد قرارداد خدمات مشاوره فاز1 و 2 زیر گذرها و بررسی مطالعاتی و طراحی هندسی میادین جهاد ، ولی عصر و سرداران شهر با شهرداری شهرستان اراك و تصویب طرح در كمیسیون ماده5 و شورای ترافیك استان .

17.     ارتباط مستمر و پویا با مراكز آموزش عالی خصوصاً دانشگاه علم و صنعت ـ واحد اراك ـ به منظور تبادل نظر و نیز برگزاری مجامع عمومی و دوره های آموزشی .

18.     اعزام مستمر كارشناسان مكانیك جهت گذراندن دوره بازرسی گاز كه در مراكز استانهای یزد . همدان و اصفهان برگزار می گردد.

19.     عقد قرارداد كنترل ساختمان با وزارت مسكن و شهر سازی كه به نحو مطلوب انجام و ارائه گردید.

20.     برگزاری آزمونهای مقررات ملی ساختمان .

21.     برقراری ارتباط مستمر با ادارات و سازمانهای استان با هدف ارتقاء سطح كیفی ساختمان سازی و استفاده از توانمندیهای بالای ساختمان نظام مهندسی ساختمان استان مركزی .

22.     كمیسیونهای تخصصی معماری ـ عمران ـ برق و مكانیك ـ نقشه برداری و شهر سازی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مركزی همواره تلاش توأم با موفقیتی در نحوه تهیه طرحهای مهندسی و اجرای ساختمان و كنترل نقشه های ارائه شده و نیز بیان پیشنهادهای سازنده در توسعه كیفی خدمات مهندسی داشته و خواهند داشت .

23.     تشكیل گروه تخصصی شامل رشته های معماری ، عمران ، برق ، مكانیك ، نقشه برداری و شهر سازی با هدف بررسی چگونه نحوه اجرای پروژه های عمرانی تحت نظارت اعضاء سازمان و شناسایی نقاط ضعف و قوت روشهای اجرایی و ارائه راهكارهای مناسب در جهت پیشبرد اصول فنی در ارتقاء سطح كیفی پروژه ها در استان مركزی .

24.     باهماهنگی و عقد قرارداد با شركت گاز استان مركزی ، نظارت بر حسن اجرای شبكه داخلی منازل و توسط كارشناسان رشته مكانیك سازمان كه دوره بازرسی گاز را در مراكز آموزشی شركت گاز طی نموده اند انجام می گردد و فعالیت ایشان نقش بسیار مهمی در ارتقاء طراحی و اجرا و رعایت اصول ایمنی و مهندسی پروژه های تأسیسات گازی و كاهش حوادث داشته است .

25.     بازنگری و تكمیل چارت تشكیلاتی سازمان و تعیین شرح وظایف گروههای امور شهرستانها ـ امور دفاتر ـ روابط عمومی ـ امور اداری ـ امور مالی ـ كمیته نظارت بر توزیع و ... با هدف سهولت انجام فعالیتهای اجرایی سازمان .

26.     كنترل چهار مرحله ای نقشه برداری ساختمانهای گروه (ج) به بالا و بلوكهای تعاونی های مسكن در سطح استان .

27.     پی گیری نظارت نقشه برداری در گروههای مختلف ساختمان مطابق بخشنامه های وزارت مسكن و شهر سازی .

28.     تهیه نقشه های توپوگرافی جهت ارجاع به كمیسیونهای ماده 5 و 13 جهت طراحی شهری توسط مهندسان نقشه برداری عضو سازمان .

29.     برگزاری كلاس آموزش استادكاران جوشكار كه در بخش سازه های فولادی ساختمان فعالیت دارند .