سازمان نظام مهندسي ساختمان استان مرکزي

درخواست متقاضی کار صرفا مرد-روابط عمومی در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی

ابتدا کد ملی را وارد و ادامه دهید. در ادامه فرم درخواست را دانلود و آن را تکمیل و سپس فرم تکمیل شده را آپلود نمایید

آپلود هریک از موارد شامل فرم درخواست تکمیل شده، تصویر کارت ملی ، تصویر مدرک تحصیلی ، تصویر گواهی حسن انجام کار از حداقل یکی از شرکتهایی که با ایشان همکاری داشته اید و سوابق بیمه تایید شده الزامی می باشد

توجه داشته باشید که پس از بارگذاری دکمه تایید نهایی را زده تا کد پیگیری دریافت نمایید و دقت نمایید تنها یک بار میتوانید درخواست خود را ثبت نمایید

کد ملی خود را وارد نمایید:


ادامه