سازمان نظام مهندسي ساختمان استان مرکزي

نمایش مجریانی که مرحله سوم را اعلام نموده اندگروه بندی
لیست شرکتها طبق اولویت
نام مجری حقوقی
نوع
پایه . م
نام مدیر عامل
تعداد کار مجاز باقیمانده
همراه
ظرفیت باقیمانده-مدیریت پیمان
تاریخ اعتبار پروانه
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
نوآور مجری عمرانحقوقی سازمان1غلامرضا قربانی709188615885140001403/08/21
استوار بنا سازان آریاحقوقی سازمان2فرزاد ایرانپور انارکی50918527070790001403/08/23
توانا بنیان نویدحقوقی سازمان1حسین الوان کار گلپایگان20918361958086301403/09/02
عمران مقاوم محلاتحقوقی سازمان1عطاء قدسیان20918696626686181403/09/30
راسا سازه آراکحقوقی سازمان2حسن نظری40918362474478861405/05/29
افرند بنای بارکاوحقوقی سازمان1سید احسان اله شفیعی10918361713272431403/01/29
سالار مسکن شباهنگحقوقی سازمان2سالار توکلی30918364403970441403/07/21
نیارش سازه مرکزیحقوقی سازمان2حمید رضا نصراللهی40918863158467391404/03/08
نگین نمای کاوهحقوقی سازمان2فرشاد فضلی خانی30912855393266821405/08/25
سپهر آروین گستر جمحقوقی سازمان2جواد خدادوست20918368821165541404/03/23
پارس طراحان دلتاحقوقی سازمان2مهدی عسگر نجاد40910054140265441403/08/10
آنوش سازه آرادحقوقی سازمان2میلاد رحیمیان 10918367130064401404/04/01
برج استحکام بنای مرکزیحقوقی سازمان2محسن موسوی20918363582362571403/12/21
بهینه سازان فرافوم تیوا ساوجحقوقی سازمان2محمدهانی امیدی30912755477661361403/08/20
پردیس تراز پی الوندحقوقی سازمان2حسین دری10918620509960661403/01/20
رهساز آب طرح پایدارحقوقی سازمان2مهدی ملکی30918864388559751403/01/17
مهندسین مانا بهسازان خاتمحقوقی سازمان2مهدی خادمی10935499162258021405/01/24
برج سازان شهنامحقوقی سازمان1محمد قناتی10912283110857951405/02/07
آباد ساخت آروینحقوقی سازمان1علی ابراهیم ابادی10918160002557371404/12/06
مانا خاک هامونحقوقی سازمان2عرفان شفقت20918862807454931403/05/24
بعدی >Next321Prev< قبلیPage 1 of 3 (60 items)
[Condition]ساختن فیلتر  
راهنمای رنگها:    
گذشتن تاریخ اعتبار پروانه .
عدم ثبت پایه مجری .  ارسال به ...
               
XLSX
ويرايش : 1399 نسخه 1399.06.24
پرتال سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی
مجری: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی
تحلیل، طراحی و پیاده سازی: واحد فنآوری اطلاعات
برنامه نویسان: واحد فنآوری اطلاعات سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی
 
تست