سازمان نظام مهندسي ساختمان استان مرکزي


گروه بندی
لیست آزمایشگاه های سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی
نام آزمایشگاه
شهرستان
مدیر عامل
آدرس
تلفن
تاریخ اعتبار پروانه
پایه ژئوتکنیک
پایه بتن
پایه جوش
وضعیت
 
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Expand]کیهان سازه آزماساوهمهدی سروش-مجید قزوینه(رییس هیات مدیره)ساوه بهزیستی کوچه محراب 1 بلوار مطهری ساوجی طبقه 1091296833701405/05/14020مجاز به فعالیت
[Expand]خاک بتن آرشاراکاحمد رضا جلالیاراک، خیابان هپکو، کوچه گلزار 16091834888791403/09/28110مجاز به فعالیت
[Expand]آریو سازه آزمااراکحمید رضا شمسیاراک- کمربندی شمالی- شهرک خودرو- انتهای خیابان پردیس8- شماره 322091836352471402/08/17130مجاز به فعالیت
[Expand]آروید آزمااراکبابک حاجیان- روزبه عقلائی(رئیس هیأت مدیره)اراک- خيابان امام خميني- کوچه ميرهاشمي091816173081404/04/12120مجاز به فعالیت
[Expand]اطلس نگاران سورنااراکمیثم غفاریاراک- خيابان شريعتي- کوچه اورنگ- روبروي شيريني سراي شکوفه09183494099-091836362111403/05/26100مجاز به فعالیت
[Expand]دوام سنج خاک بتناراکمحمد محمدیاراک- دروازه تهران- مجتمع پارس-سالن بي- طبقه اول- واحد 55091836213441404/07/09110مجاز به فعالیت
[Expand]گوهر آزمون خاکاراکفاطمه حیدرزادهاراک، رودکی، خیابان شهدای شبان، کوچه مسجد امام رضا، طبقه اول093609301011405/03/10100مجاز به فعالیت
[Expand]خاک بتن ایساتیسساوهنوید انوریساوه، بسیج دو، کوچه استاد مشفق کاشانی، کوچه رجایی 26، طبقه همکف091229668991403/04/21110مجاز به فعالیت
[Expand]آراز بتن هاموناراکمسعود محسن زادهاراک- خیابان قائم مقام- ابتدای خیابان لعلی093570481951403/03/24230مجاز به فعالیت
[Expand]کیان خاک جماراکمرتضی شمسیاراک- قنات ناصري- بلوار کشاورز- روبروي پمپ گاز091836348861405/06/12200مجاز به فعالیت
[Expand]بوم آزما فرتاکمحلاتاحسان مقدم- عطا اله قدسیان(رئیس هیأت مدیره)محلات- خيابان جمهوري- انتهاي خيابان دستجردي091259593781405/06/04230مجاز به فعالیت
[Expand]پایش پی آونگاراکعلی حسینخانی هزاوهاراک- خيابان ادبجو- خيابان آيت ا... سعيدي- بن بست مظلومي091816237581404/08/30200مجاز به فعالیت
[Expand]سوشیانس آزمااراکاحسان لطفی- محمود عقلائی(مدیر اجرایی)اراک- خيابان امام خميني- کوچه گلستان- پلاک 19092272989501401/08/25200مجاز به فعالیت
[Expand]کیان سازه آزمون کاوهساوهمهدی تدینساوه- خيابان اميرکبير- کوچه اميرکبير27090225675111400/11/25200مجاز به فعالیت
[Expand]کاوش آزمای ساوهساوهمهدی جلالوندیساوه-خيابان ساوه- خيابان فردوسي –5 پ 13091285741821403/10/23220مجاز به فعالیت
[Expand]پایا پردازش خاکاراکبابک بهرامیاراک، شهرک خودرو، فاز یک، قطعه 29091816215271404/02/06200مجاز به فعالیت
[Expand]ایستا آزمون خاکاراکوحید قرق دردوست(رئیس هیأت مدیره)اراک- راه آهن کوچه شهید مهدی سلطانی خیلبان شهید قدوسی طبقه پنجم مهندسی سامان091884874061404/06/18220مجاز به فعالیت
[Expand]آروین اندیش ارماراکوحید بوالحسنی- مهدی قدیم خانی(رئیس هیأت مدیره)اراک- بلوار حافظيه- کوچه لاله 4091843525601403/08/04230مجاز به فعالیت
[Expand]آروین بتن الونداراکوحید قاسمیاراک- عباس آباد- بن بست شاه وردي- کوچه ميلاني- ساختمان آرين- طبقه همکف- واحد1091836736991403/05/11200مجاز به فعالیت
[Expand]پایاب آزما خاک-سهامی خاصاراکمسعود آبادیاناراک، میدان ولیعصر، خیابان شیخ فضل اله نوری، بلوار دکتر محمد مصدق، طبقه همکف091816124441405/05/10200مجاز به فعالیت
[Expand]خاک آزما بنای ارگاراکوحید احمدیاراک، میدان شریعتی، خیابان رضائی، مجتمع ناهید، طبقه پنجم091816320221405/05/26200مجاز به فعالیت
[Expand]رادمان سازه مرکزیاراکمحمدعلی خطیب زادهاراک، طالقانی، کوچه عسگری، خیابان آیت اله طالقانی، پلاک 233، طبقه اول09181623254-091816237121403/07/24200مجاز به فعالیت
[Expand]ایستا آزمون کاوهساوهعلی داود آبادی فراهانیساوه-خیابان بسیج دو-نبش امامت 14091848646161404/06/13220مجاز به فعالیت
[Expand]خاک بتن ماهان آزمااراکسمیه توکلی- بهنام رنجبر(مدیر اجرایی)اراک- کوی مسکن خیابان فارابی بن بست شهید مسعود رضایی091834972251403/09/26200مجاز به فعالیت
[Expand]خاک و بنای ارگاراکحمیدرضا صابون ریزاراک، انتهاي خيابان شهيد شيرودي، ابتداي کوچه فرهنگ، ساختمان خرم، طبقه اول، واحد چهار091221820291404/07/23200مجاز به فعالیت
[Expand]آریان پایش آمیتیساراکپژمان نادری- کسرا نادری(رئیس هیأت مدیره)اراک- خيابان شريعتي- کوچه شريعت091961884821405/07/18230مجاز به فعالیت
[Expand]رایان پویش خاکاراکآرزو بداغی- فرزاد وروانی فراهانی(رئیس هیأت مدیره)خیابان شهید شیرودی کوچه میرعشقی پلاک 13 واحد 1091886424181404/03/16220مجاز به فعالیت
[Expand]امن آشیان آزما خاکاراکمهدی زاهدی فرد- مسعود آبادیان(رئیس هیأت مدیره)اراک، شهرک هجرت، کوچه فضیلت، کوچه عنایت دوم، پلاک سی و هشت، طبقه همکف091886193991405/06/12230مجاز به فعالیت
[Expand]خاک آزمون آرونداراکعلی اکبر نظریاراک- شهرک قدس- خيابان بهار- کوچه بهار 10- پلاک 3093536467021403/08/30200مجاز به فعالیت
[Expand]اطلس آزما آریااراکسید هادی موسوی کرکانکیاراک- خيابان امام خميني- کوچه ميرهاشمي091834929491403/10/29220مجاز به فعالیت
[Expand]کیمیا خاک آزما مهدیساراکحامد زندیهاراک- خیابان ملک- کوچه شهید موسوی- بن بست اول- پلاک 73093614836371403/01/29200مجاز به فعالیت
[Expand]فرزانه سازان کاوه اندیشاراکعلیرضا نخستیناراک-خيابان شهيد شيرودي کوچه ميرعشقي091834819111403/07/27200مجاز به فعالیت
[Expand]آژند خاک سورناراکعلیرضا هزاوه ایاراک- خيابان امام خميني- کوچه فاطميه-کوچه نانوايي انصاري091825609241402/05/05300مجاز به فعالیت
[Expand]اسپرلوس خاک آزمااراکاحمد اسدی- پریسا حسین آباد(رئیس هیأت مدیره)اراک- بلوار حافظيه، بلوار وحدت، کوچه لاله 1209394845990-093639400251404/08/30330مجاز به فعالیت
[Expand]پایا سازه آزمون رادیناراکایمان شیعه نژاداراک- خيابان هپکو- بعد از دادگستري- جنب آجيل فروشي مرغوب091027009541403/07/01330مجاز به فعالیت
[Expand]خاک آزمون ماهوراراکمریم مهدی پوراراک، خیابان هپکو، خیابان مبارزن، پلاک 8091961939591404/04/05300مجاز به فعالیت
[Expand]سگال آرمان خاکاراکسیده زینب حسینیاراک قنات ناصری کوچه شانقی بلوار کشاورز091997088021404/05/08330مجاز به فعالیت
[Expand]طاق کسری آپادانااراکاحسان ریاحیاراک- شهرک شهيد بهشتي- فاز دو- خيابان خرداد- کوچه خرداد يک091836097111404/04/15300مجاز به فعالیت
[Expand]کاوش خاک ایمن سازهساوهمحمد قربانیساوه، چهارراه کاظمیه، بلوار طالقانی، خیابان طالقانی 11، طبقه اول091848378491405/05/14300مجاز به فعالیت
[Expand]معیارفوکاسنجاراکسعید رادین مهراراک، خیابان داوران، خیابان سعادت، کوچه شهید بزچلویی091836866751403/04/04300مجاز به فعالیت
[Expand]سازه آزمای نوین کاوهساوهالمیرا احمدیساوه- بلوار شهيد بهشتي- پيک نيک گاز- کوچه ظفر- پلاک 4766091294397381403/07/25300مجاز به فعالیت
[Expand]دژ آزمای امیراناراکمهدی بیات پریدریاراک- میدان انقلاب- کوچه شایگان091209060831403/08/20330مجاز به فعالیت
[Expand]خاک پردازش کیهاناراکبهزاد هزاوهاراک- کوي علوي- کوچه رسالت091816135351405/07/09300مجاز به فعالیت
[Expand]خاک پی اوپالساوهعلی غفاری-علی اسدی(رییس هیات مدیره)ساوه-خیابان شهید آوینی 20 نبش شجاعی چهارده091245548801403/05/21330مجاز به فعالیت
[Condition]ساختن فیلتر  

ويرايش : 1399 نسخه 1399.06.24
پرتال سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی
مجری: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی
تحلیل، طراحی و پیاده سازی: واحد فنآوری اطلاعات
برنامه نویسان: واحد فنآوری اطلاعات سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی
 
تست