سازمان نظام مهندسي ساختمان استان مرکزي

ثبت نام شرکت در نمایشگاه صنعت برق-جهت مهندسین برق کل استان-1402

روز بازدید: پنج شنبه 25 آبان ماه 1402
محل بازدید :نمایشگاه بین المللی تهران
مبلغ واریز: 200 هزار تومان

ثبت نام فقط و فقط و فقط با مرورگر فایرفاکس مقدور میباشد

توجه فرمایید جهت پرداخت الکترونیک هزینه، حتما با مرورگر فایرفاکس انجام شود (چنانچه توسط گوشی می خواهید اقدام نمایید حتما مرورگر فایرفاکس را دانلود نموده و بر روی گوشی خود نصب نمایید سپس لینک مربوطه را از طریق این مرورگر باز نمایید) و پس از اینکه پیغام موفقیت آمیز ظاهر شد مرحله بعد را زده تا پیغام continue ظاهر شود سپس تایید زده تا صفحه پرداخت با موفقیت انجام شد ظاهر شود. چنانچه این مراحل به درستی انجام نگیرد هزینه به کارت شما بازگشت خورده و ثبت نام نهایی نخواهد بود و عواقب آن متوجه ثبت نام کننده خواهد بود.

چنانچه به مرحله پرینت نهایی ثبت نام رسیدید کار شما با موفقیت انجام گرفته است درغیر اینصورت ابتدا رکورد ثبت نام شده را با علامت ضربدر قرمز رنگ حذف نمایید و مجدد ثبت نام نمایید.


کد ملی خود را وارد نمایید:
ادامه